Knížka - Tradice a zvyky české myslivosti


Knížka - Tradice a zvyky české myslivosti.

119.00

Záruka: 2 roky

Dostupnost: Skladem

Zadejte počet kusů
Ks

Detaily produktu

Popis produktu

Autor: Oldřich Tripes


Myslivost je důležitou, společnosti prospěšnou zájmovou činností, ale i zálibou a láskou. Avšak také prací, odříkáním a tvrdou řeholí. Ale ne všichni spoluobčané nás myslivce takto vidí, ne všichni chápou naši filozofii a zejména pak prospěšnost pro přírodu. O tom čtenáře publikace asi nemusím přesvědčovat, protože ji určitě koupí snad s cílem „vylepšit“ nebo napravit dodržování zvyků ve svém mysliveckém kolektivu. Možná také za účelem nalezení rozhodnutí sporu, zda na pravou nebo levou, zda úlomek nebo zálomek, zda zvěř položit na začátek či na konec řady a jak. Byl bych moc rád, kdyby tato knížečka přispěla i ke zkvalitnění výuky adeptů myslivosti. Nesmíme zapomínat na to, že naše tradice a zvyky krášlí českou myslivost, že málokteré země se mohou pochlubit tak krásným dědictvím po mysliveckých předcích, jako jsou naše zvyky a tradice, které u nás vznikaly už před 18. stoletím, ale právě v době baroka zaznamenaly velký rozkvět. České myslivosti se dostalo v poslední době významného ocenění zapsáním na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Tím se dostalo našim mysliveckým zvykům a tradicím vysokého uznání, což by měl být pro všechny české myslivce podnět ještě k dalšímu zkvalitnění dodržování skutečně všech zvyků a tradic všude, ve všech mysliveckých kolektivech. Na všech myslivcích spočívá nyní velká odpovědnost za to, že ono nehmotné dědictví české myslivosti budou schopni nejen ochránit, ale i dále rozvíjet. Kéž by na poli mysliveckých zvyků a tradic k tomu přispělo i toto skromné dílko. Oldřich TRIPES Celkem 64 černobílých + 16 barevných stran, formát A5, lepená vazba s barevnou laminovanou obálkou.